Social Icons

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Chỉ báo Dừng và đảo chiều (Parabolic SAR)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
BÀI 17: CHỈ BÁO PARABOLIC SAR
1. Định nghĩa:

Chỉ báo dừng và đảo chiều (Parabolic Sar) được được phát triển bởi Welles Wilder, được sử dụng để xác định các điểm dừng của giá và thường được gọi là “SAR” (dừng và đảo chiều). Chỉ báo này được giải thích cụ thể trong cuốn sách của Wilder: New Concepts in Technical Trading Systems (Những khái niệm mới về hệ thống giao dịch theo Phân tích kỹ thuật).
Parabolic SAR cho biết các điểm thoát khỏi thị trường hoàn hảo cho nhà đầu tư. Nên dừng việc mua vào khi giá giảm xuống dưới SAR và dừng việc bán ra khi giá tăng lên trên SAR. 


Parabolic SAR được vẽ trong cuốn sách của Wilder. Mỗi điểm dừng SAR chỉ hiệu quả trong ngày mà nó được vẽ ra. Cần chú ý rằng giá trị của SAR ngày hôm nay không phải là giá trị điểm dừng của ngày hôm sau.

Parabolic SAR cũng là công cụ hiệu quả để xác định vùng đặt điểm “dừng lỗ” (stop loss).


Đây là chỉ báo rất tốt về xu hướng tiếp theo của thị trường. Welles Wilder cho đây là chỉ báo đảo chiều (reversal) đáng tin cậy về mặt thời gian/giá. Nó bao gồm một lọat các điểm gọi là các điểm dừng và đảo chiều (Stop And Reverse/SAR). Nếu phá vỡ những mức bảo vệ này thì thị trường sẽ được coi là đảo chiều.


Giống như giá bắt đầu 1 xu hướng thì những điểm SAR cũng bắt đầu chuyển động chậm vượt ra ngòai và hình thành 1 xu hướng đi lên.

2. Cách tính:

Parabolic SAR được tính toán hầu như độc lập theo mỗi xu hướng trong giá. Khi giá công cụ tài chính theo xu hướng tăng giá thì SAR xuất hiện dưới giá vàng hội tụ đi lên theo chiều giá. Tương tự, trong một xu hướng giảm giá thì SAR xuất hiện trên giá vàng hội tụ đi xuống theo chiều giá.

Ở mỗi bước trong một xu hướng, SAR được tính trước thời gian. Tức là giá trị SAR của ngày mai được xây dựng sử dụng dữ liệu giá có sẵn của ngày hôm nay. Công thức chung là:
SARn + 1 = SARn + α(EP – SARn)

Trong đó SARn và SARn+1 lần lượt thể hiện giá trị SAR của hôm nay và của ngày mai.

EP (Extreme Point) là điểm cực trị thể hiện giá trị cao nhất đạt được bởi giá trong suốt xu hướng tăng giá hiện tại hoặc giá trị thấp nhất trong suốt xu hướng giảm giá hiện tại. Trong mỗi kỳ quan sát, nếu một giá trị cực đại hoặc giá trị cực tiểu được theo dõi thì EP được cập nhật theo giá trị đó.

Giá trị α thể hiện yếu tố gia tốc. Thường thì nó được cài đặt giá trị trị ban đầu là 0.02. Giá trị này được tăng lên 0.02 mỗi khi một giá trị EP được ghi nhận. Nói cách khác mỗi khi một EP mới được theo dõi thì nó sẽ tăng yếu tố gia tốc. Khi đó nó sẽ làm gia tăng tỷ lệ theo đó SAR hội tụ về giá. Để tránh giá trị này quá lớn thì một giá trị cực đại cho gia tốc thường được xác định là 0.20. Đối với thị trường chứng khoán thì ưu tiên gia tốc có giá trị 0.01. Đối với trường hàng hóa và ngoại hối thì ưu tiên sử dụng giá trị 0.02.

3. Các tín hiệu mua bán:

Parabolic SAR là chỉ báo giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ 1 xu hướng. Nó là 1 chỉ báo dễ sử dụng. Một điều hiển nhiên là đường giá luôn đi xuyên qua SAR trong mọi hướng. Nhà đầu tư nên dừng lại và suy ngẫm khi SAR bị xuyên qua.


Tín hiệu mua: Mua khi giá đóng cửa nằm trên đường Parabolic SAR và đồng thời đường Parabolic SAR phải cao hơn đường giá. Có nghĩa là khi đường Parabolic SAR thay đổi từ giá trị cao chuyển sang giá trị thấp thì nhà đầu tư nên “dừng lại”; thực hiện mua rải hay bán khống để chờ tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh xảy ra hoặc có thể mua để đầu tư dài hạn.

Tín hiệu bán: Tín hiệu bán xuất hiện khi giá đóng cửa nằm dưới Parabolic SAR và đồng thời đường Parabolic SAR thấp hơn đường giá. Ngay tại thời điểm này đường Parabolic SAR thay đổi từ mức thấp hơn đường giá lên mức cao hơn đường giá. Các nhà đầu tư nên “dừng lại”, cũng có thể bán để thoát khỏi xu hướng dài hạn hiện hành và chờ sự đảo chiều trong ngắn hạn.

Đặt điểm “dừng lỗ


Hiệu quả lớn nhất khi dùng Parabolic SAR để xác định vùng đặt điểm dừng lỗ là nhằm bảo vệ lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ trong việc kinh doanh.

Parabolic SAR là công cụ xác định vùng đặt điểm dừng lỗ hiệu quả, được diễn tả theo 2 lập luận sau:


- Đặt điểm dừng lỗ thấp hơn giá của nhà đầu tư dài hạn mua vào hoặc trên mức giá của nhà đầu tư ngắn hạn chấp nhận mua. Sử dụng Parabolic SAR như là một công cụ điều chỉnh điểm dừng lỗ, điểm dừng lỗ sẽ từ từ tiến lên theo xu hướng dài hạn và thấp hơn xu hướng ngắn hạn. Nhưng hiệu quả nhất thì nhà đầu tư nên chốt lại mức lợi nhuận kỳ vọng của mình. 

- Parabolic SAR có vai trò như là khoảng dừng về mặt thời gian (thời điểm dừng). Thời điểm dừng được sử dụng tùy vào từng nhà đầu tư. Nếu sự mong đợi của nhà đầu tư đó không xảy ra thì lý trí của nhà đầu tư đó bắt đầu bị buông lỏng một cách tư nhiên, tức là kỷ luật kinh doanh, mua-bán bị vi phạm. Khi đó, nhà đầu tư nên thoát khỏi thị trường. Tương tự như vậy, Parabolic SAR đã kết hợp với thời gian để làm cho đường giá hoạt động theo sự tính toán của nhà đầu tư. Nếu đường giá không di chuyển theo hướng đã tính toán trước thì Parabolic SAR sẽ là tín hiệu để xác định thời điểm thoát khỏi thị trường.

Nguồn: http://vnexim.com.vn/forum/bai-viet/16465-PTKT-Bai-17-Chi-bao-Dung-va-dao-chieu-Parabolic-SAR-#ixzz3YraHVgP6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Blogger Templates